Park shopping center

Park shopping center

Address of the object:

Russia, Sverdlovsky Region, Nizhniy Tagil, Kosmonavtov str., 7

Investior:

«Akron» LLC

Project completion year:

2022

Total area: 37,191.56 sq. m;

Start of construction: August 2017

Completion of construction: Q4 2020

Commissioning: 2022.